Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Paskelbta daug įstatymų pakeitimų, kurie susiję su Ministro pirmininko tarnybos pertvarkymu į Vyriausybės kanceliariją
    (įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6, 13, 22, 24, 27, 28, 39, 40, 41, 44, 441, 45, 46 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2013 01 17 Nr. XII-153, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-497)

Ministro pirmininko tarnyba nuo 2013 m. gegužės 1 d. vėl pertvarkoma į Vyriausybės kanceliariją, kaip buvo prieš 4 metus, o kartu su Vyriausybės įstatymo pataisomis, įgyvendinančiomis šią pertvarką, pakeisti ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, kuriuose vietoj žodžių „Ministro Pirmininko tarnyba" įrašyti žodžiai „Vyriausybės kanceliarija", vietoj „Ministro Pirmininko kancleris" – „Vyriausybės kancleris".

Paskelbti šie su Ministro pirmininko tarnybos pertvarkymu susiję įstatymai:

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8, 10 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-154, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-498):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441887&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-155, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-499):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441888&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-156, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-500):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441889&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 2, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-157, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-501):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441890&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 5 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-158, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-502):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441891&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas: (2013 01 17 Nr. XII-159, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-503):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441892&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-160, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-504):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441893&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio III dalies 14 skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-161, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-505):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441894&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas: (2013 01 17 Nr. XII-162, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-506):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441895&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-163, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-507):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441896&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 01 17 Nr. XII-164, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-508):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441897&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas: (2013 01 17 Nr. XII-165, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-509):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441898&p_query=&p_tr2=2

_________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6, 13, 22, 24, 27, 28, 39, 40, 41, 44, 441, 45, 46 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441886&p_query=&p_tr2=2