Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Mokestį už komercinį nekilnojamąjį turtą privalu sumokėti iki vasario 1 d.
  • Žemės mokestis. Dėl žemės sklypų mokestinės vertės nuo 2013 m. sausio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija
(2013 01 30)

Mokestį už komercinį nekilnojamąjį turtą privalu sumokėti iki vasario 1 d.
Plačiau apie tai VMI informuoja interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10831470

___________

Žemės mokestis. Dėl žemės sklypų mokestinės vertės nuo 2013 m. sausio 1 d.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymi, kad 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatyme nustatyta, kad žemės sklypo mokestinė vertė yra žemės sklypo vidutinė rinkos vertė. Miško žemė nėra laikoma žemės mokesčio objektu, todėl vidutinė rinkos vertė (t. y. mokestinė žemės vertė) skaičiuojama žemės sklypui be miško žemės vertės. Žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-522 „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 152-7812).

Masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai. Vadinasi, nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės, apskaičiuojant žemės mokestį, galios 5 metus (2013—2017 metais). Šią mokestinę vertę mokesčio mokėtojai gali sužinoti Registrų centro svetainėje adresu: http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp, suvedę žemės sklypo unikalų numerį.

Plačiau apie žemės sklypų mokestinę vertę nuo 2013 m. sausio 1 d. ir apie savivaldybių patvirtintus žemės mokesčio tarifus VMI informuoja 2013 01 23 rašte Nr. (32.42-31-1)-RM-552 „Dėl žemės sklypų mokestinės vertės", kuris skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000120192