Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Dėl pajamų natūra. Dovanos ir nauda už beprocentines paskolas, gautos bendražmogiško bendravimo pagrindu, nelaikomos pajamų mokesčio objektu

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas
(2013 02 14 Nr. (32.42-31-1)-RM-1095)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina kai kurias pajamų, gautų natūra, apmokestinimo nuostatas.

Dovanos ir nauda už beprocentines paskolas, gautos bendražmogiško bendravimo pagrindu, nelaikomos pajamų mokesčio objektu
Valstybinė mokesčių inspekcija pažymi, kad tam tikrais atvejais gauta nauda negali būti vertinama kaip pajamų mokesčio objektas, nes ji gauta bendražmogiško bendravimo pagrindu, kai neidentifikuojamas ekonominiais dėsniais pagrįstas siekis duoti ar gauti naudą. Pavyzdžiui, bendražmogiško bendravimo dėsniai konstatuotini tais atvejais, kai darbdavys darbuotojams jubiliejų proga, perėjimo į kitą dabą proga ir panašiais atvejais, teikia gėles, institucijos simbolika pažymėtus suvenyrus, nes tai tik gyventojų pagerbimo, padėkos ir dėmesio išraiška, kuri negali būti vertinama kaip ekonominė nauda ar kaip atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas.

Dažnai kyla praktinė problema, kaip užtikrinti tinkamą GPMĮ 9 straipsnio nuostatų taikymą ir atriboti atvejus, kai situacija gali būti vertinama kaip „bendražmogiškas bendravimas".

Pavyzdžiui, atsakant į mokesčių mokėtojų paklausimus apie tėvų vaikams suteiktas paskolas be palūkanų, susiformavo praktika, kad tokiu atveju šalių veiksmus lemia bendražmogiški santykiai, neparemti rinkos dėsniais, kadangi nėra pagrindo net preziumuoti, kad siekiama duoti ekonominę naudą vaikams ir todėl vaikų gauta beprocentinė paskola negali būti vertinama kaip pajamos.

Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad praktikoje dažnai nustatomi atvejai kai būtent tarp giminystės ar draugystės ryšiais susijusių asmenų sudaromi fiktyvūs sandoriai siekiant mokestinės naudos, kaip tarpinė grandis mokesčių vengimo grandinėje ar neteisėtų būdu įgytų pajamų legalizavimas.

Plačiau apie tai - Valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 02 14 rašte Nr. (32.42-31-1)-RM-1095 „Dėl pajamų natūra (GPMĮ 9 straipsnio taikymo)", kuris skelbiamas interneto tinklalapyje adresu http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000121118