Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius
    (įsigalioja 2013 m. kovo 24 d.)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo
(2013 03 06 Nr. 4-171, Žin., 2013 03 23, Nr. 30-1492)

Ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius. Šis klasifikatorius bus naudojamas teikiant duomenis „Sodrai" apie apdraustųjų asmenų profesiją.

Draudėjai duomenis „Sodrai" apie apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių pradeda teikti 2013 m. lapkričio 1 dieną, o duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams privalo pateikti iki 2014 m. kovo 1 dienos. Plačiau apie tai – šioje apžvalgoje

_________________

Ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445016&p_query=&p_tr2=2