Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį į žemės ūkio darbų saugos reikalavimus
  • VDI tikrins, kaip vykdomas Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimai
(2013 m. balandžio 19 ir 23 d.)

Žemės ūkio darbai – vieni pavojingiausių
Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad dažniausios nelaimingų atsitikimų priežastys bei tikrinimų metu nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai dirbant žemės ūkio darbus nuolat kartojasi:
- nevertinama profesinė rizika;
- naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys darbo įrenginiai, netvarkinga technika;
- darbuotojai atlieka darbus, kurių dirbti jie nemokyti;
- nekontroliuojama, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Neretai nepatyrusiems darbuotojams pavedama atlikti darbus, kurių dirbti jie yra neapmokyti arba tokie darbai nenumatyti darbo sutartyje, o instruktavimas, kaip saugiai dirbti, yra formalus.

Plačiau apie tai, į ką reikia reikia atkreipti ypatingą dėmesį dirbant žemės ūkyje, Valstybinė darbo inspekcija informuoja šiame pranešime.

VDI tikrins, kaip vykdomas Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas
Valstybinė darbo inspekcija balandį ir gegužę tikrins įmones, kuriose turi būti laikomasi Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nuostatų.

Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas taikomas, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti kitos valstybės narės teritorijoje:
1) pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su toje valstybėje narėje veikiančiu užsakovu, arba
2) darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje, arba
3) kaip laikino įdarbinimo įmonės darbuotojas.

Įstatymas taip pat taikomas, kai aukščiau nurodytais pagrindais į Lietuvos Respublikos teritoriją atsiunčiamas laikinai dirbti darbuotojas iš kitos valstybės.

Plačiau apie tai – VDI interneto svetainėje adresu http://www.vdi.lt