Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nauja redakcija išdėstytos Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės ir jose nustatyta pašto siuntų adresavimo tvarka
    (įsigalioja 2013 m. gegužės 10 d.)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo
(2013 04 30 Nr. 3-259, Žin., 2013 05 09, Nr. 47-2366)

Susisiekimo ministro įsakymu Nauja redakcija išdėstytos Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės ir jose nustatyta pašto siuntų adresavimo tvarka.

Kaip įprasta, gavėjo pavadinimas ir adresas rašomi priekinėje pašto siuntos pusėje, apatiniame dešiniajame kampe arba langelyje po permatoma plėvele, siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomi viršutiniame kairiajame kampe, o jeigu viršutiniame kairiajame kampe vietos nėra, siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomi kitoje pašto siuntos pusėje, viršuje, centre.

Adresą sudaro šios sudedamosios dalys:
- gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas;
- namo numeris;
- buto numeris;
- korpusas;
- gyvenamosios vietovės pavadinimas;
- universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas;
- pašto dėžutės numeris;
- pašto kodas;
- savivaldybės pavadinimas;
- valstybės pavadinimas.

Rašant adreso sudedamąsias dalis, gali būti vartojami žodžių trumpiniai:
savivaldybė – sav.,
rajonas – r.,
miestas – m.,
kaimas – k.,
gatvė – g.,
prospektas – pr.,
bulvaras – bul.,
alėja – al.,
skersgatvis – skg.,
akligatvis – aklg.,
skveras – sk.,
aikštė – a.,
plentas – pl.,
kelias – kel.,
takas – tak.,
korpusas – K ir skaičius (-ai) arba K, skaičius (-iai) ir didžioji raidė,
paštas – pšt.,
pašto dėžutė – p. d.

Taisyklių priede pateikti adresų rašymo pavyzdžiai:

1. Lietuvos Respublikoje siunčiama pašto siunta adresuojama taip:
1.1. gavėjo pavadinimas – fizinio asmens vardas (ar vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos pavadinimas – rašomas naudininko linksniu; adresuojant registruotąją, įvertintąją pašto siuntą arba pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kurioje nėra gatvės pavadinimo ir namo numerio, rašomas visas fizinio asmens vardas:

     Vardenei Pavardenei (ar V. Pavardenei)

     Akcinei bendrovei Lietuvos paštui

1.2. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, po to darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (ar vardo raidė) ir pavardė – naudininko linksniu:

     Susisiekimo ministerijos
     Ekonominės analizės  skyriaus vedėjui
     Vardeniui Pavardeniui

1.3. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, bet nežinomos jo pareigos, pirma rašomas darbuotojo vardas (ar vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu, kitoje eilutėje – įstaigos pavadinimas vardininko linksniu:

     V. Pavardeniui
     Susisiekimo ministerija

1.4. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo pavadinimo rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas, namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis), pašto kodas ir miesto pavadinimas:

     Vardenei Pavardenei
     Gėlių g. 12-3
     20115 Ukmergė

1.5. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, tačiau kurioje yra universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta, po gavėjo pavadinimo rašomas gatvės pavadinimas, namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis) arba namo numeris, gyvenamosios vietovės pavadinimas, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas:

     Vardeniui Pavardeniui
     Taikos pr. 4
     Dusetos
     32305 Zarasų r. sav.

1.6. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, jeigu universaliosios pašto paslaugos tiekimo vieta yra ne gavėjo gyvenamojoje vietovėje, po gyvenamosios vietovės pavadinimo rašomas gavėją aptarnaujančios universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas, po to pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas:

     Vardenei Pavardenei
     Girsūdų k.
     Daujėnų pšt.
     39200 Pasvalio r. sav.

1.7. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės numeris, universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas:

     Vardeniui Pavardeniui
     Iki pareikalavimo
     Alantos pšt.
     33037 Molėtų r. sav.

     Vardenei Pavardenei
     P. d. 55
     16-asis paštas
     45006 Kaunas 

1.8. siuntėjo pavadinimas rašomas vardininko linksniu; siuntėjo adresas rašomas taip pat kaip gavėjo:
 
     Vardenis Pavardenis
     Girsūdų k.
     Daujėnų pšt.
     39200 Pasvalio r. sav.

     Vilniaus „Vilties“ gimnazija
     Gedimino pr. 159
     07181 Vilnius

2. Iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę siunčiama pašto siunta adresuojama taip:
2.1. gavėjo pavadinimas ir adresas ant pašto siuntos rašomi tiksliai ir įskaitomai lotyniškais rašmenimis ir arabiškais skaitmenimis; valstybės, į kurią siunčiama pašto siunta, pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba:

     Monsieur Pierre Noir
     Rue du Midi 26
     1009 Pully
     SUISSE

_________________

Susisiekimo ministro įsakymas dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448086&p_query=&p_tr2=2