Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 06 04 Nr. V-286, Žin., 2013 06 12, Nr. 62-3105)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo" nustatyta, kad draudėjai privalo pateikti duomenis apie apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.

Draudėjai duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją pradeda teikti 2013 m. lapkričio 1 dieną, o duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesiją privalo pateikti iki 2014 m. kovo 1 dienos.

Plačiau apie tai – šioje apžvalgoje.

Įgyvendindama Vyriausybės nutarimo nuostatas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pakeitė 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo".

Įsakymas papildytas nauja 14-SD forma „Pranešimas apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių", taip pat nauja redakcija išdėstytos:
- 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią forma (versija 05) ir
- PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo forma (versija 06).

Draudėjai duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją pradeda teikti 2013 m. lapkričio 1 dieną, 1-SD formos laukelyje K6 nurodydami apdraustojo profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, o duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesiją draudėjai privalo pateikti iki 2014 m. kovo 1 dienos, užpildę naująją 14-SD formą „Pranešimas apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių".

Lietuvos profesijų klasifikatorius yra patvirtintas Ūkio ministro 2013 03 06 įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo" (Žin., 2013 03 23, Nr. 30-1492), kuris skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445016&p_query=&p_tr2=2

_________________

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450601&p_query=&p_tr2=2