Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
    (įsigalioja 2014 m. liepos 1 d. su išimtimis)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymas
(2013 06 13 Nr. XII-360, Žin., 2013 06 28, Nr. 68-3401)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d. su išimtimis.

Papildomi mokymai pradedantiesiems vairuotojams numatyti tik pažeidusiems KET reikalavimus (įsigalioja 2013 07 01)
Pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, jeigu per 2 metus nepažeidė KET reikalavimų, už kuriuos Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba nesukėlė eismo įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata. Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimus, už kuriuos Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, papildomą vairuotojų mokymą privalo baigti per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos.

Pradedantysis vairuotojas, kuriam privalomas papildomas mokymas, nebaigęs papildomo  mokymo per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos, praranda teisę vairuoti transporto priemones. Šiuo atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodamas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jis turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą Įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

Patvirtinta nauja Įstatymo nuostata, kai prie transporto priemonės pritvirtintas dviratis uždengia valstybinio numerio ženklą (įsigalioja 2014 01 01)
Tuo atveju, kai vežamas prie motorinės transporto priemonės ar priekabos galinės dalies pritvirtintas dviratis  uždengia valstybinio numerio ženklą, motorinės transporto priemonės ar priekabos gale gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta valstybės įmonės „Regitra" išduota lentelė su valstybiniu numeriu.

Techninė apžiūra turi būti atlikta prieš transporto priemonės registraciją
Iki šiol pirmiausia turėjo būti atlikta transporto priemonės registracija, o po to – privalomoji techninė apžiūra. Dabar techninė apžiūra turi būti atlikta prieš registraciją, o registracijos metu patikrinama, ar transporto priemonė atitinka leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinąsias sąlygas. Tikimasi, kad naujoji tvarka apsunkins stipriai sugadintų ir nesaugių transporto priemonių patekimą į rinką.

Kai techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, savininkai arba valdytojai, nustatyta tvarka gali gauti ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę privalomosios techninės apžiūros atlikti.

Papildyti reikalavimai dviratininkams
Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų, o išklausiusiems Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonas šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmus. Vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.

Nustatyta, kad teisė vairuoti C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E kategorijos transporto priemones galioja ne ilgiau kaip 5 metus
Vairuotojo pažymėjimai išduodami ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, o teisė vairuoti C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E kategorijos transporto priemones galioja ne ilgiau kaip 5 metus nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos.

Sugriežtintos teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo sąlygos
Asmeniui, iš kurio teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieniems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik baigus papildomą vairuotojų mokymą bei perlaikius vairavimo egzaminą.

Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų.

Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta tris kartus, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų.

_________________

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=451382&p_query=&p_tr2=2