Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeisti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
    (įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 20 d.)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2, 3, 4, 10, 13, 22, 25, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymas
(2013 06 18 Nr. XII-390, Žin., 2013 07 09, Nr. 73-3652)
 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 266, 269 ir 275 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 06 18 Nr. XII-391, Žin., 2013 07 09, Nr. 73-3653)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2, 3, 4, 10, 13, 22, 25, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymu, kuris įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 20 d., nustatyta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai steigiami ne tik įmonėse, bet ir laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava.

Įmonėse komitetai steigiami, kai jose dirba 50 ar daugiau darbuotojų. Jeigu įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, komitetas gali būti steigiamas darbdavio ar darbuotojų atstovų iniciatyva arba daugiau kaip pusės įmonės darbuotojų kolektyvo siūlymu.

Laivuose, išskyrus plaukiojančius išimtinai vidaus vandenyse, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje arba Lietuvos Respublikos valstybinių jūrų uostų akvatorijose, kurie verčiasi komercine veikla, išskyrus žvejybos laivus, tradicinius laivus, karinių jūrų pajėgų laivus, komitetai steigiami, kai juose yra 5 ar daugiau darbuotojų.

Kartu su Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu pakeistas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Kadangi darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai gali būti steigiami ne tik įmonėse, bet ir laivuose, išbrauktas žodis „įmonės” ir LR darbo kodekse naudojama sąvoka pakeista taip: „įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas”. Taip pat nustatyta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto bendruosius nuostatus tvirtina Socialinės apsaugos ir darbo ministras (ankščiau bendruosius nuostatus tvirtino Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija).

_________________

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2, 3, 4, 10, 13, 22, 25, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=3322F50D-25B7-4A2F-B3B9-4064778BA081

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 266, 269 ir 275 straipsnių pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=8F173108-BD9C-4B81-8E88-EC7003F912CE