Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Paskelbtos Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo klausimyno pildymo rekomendacijos

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(2013 10 01)

Iki 2013 m. gruodžio 31 dienos visi ūkio subjektai, turintys darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, užpildydami Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymu Nr. V-356 patvirtintą klausimyną (apie tai buvo rašyta šiame pranešime).

Klausimyną padės užpildyti Valstybinės darbo inspekcijos parengtos rekomendacijos, kurios skelbiamos interneto svetainėje adresu:
https://epds.vdi.lt/pub/Naujienos/Naujienosskaitymas/tabid/102/newsid/9/Default.aspx