Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • „Sodra" informuoja: darbdaviai teiks duomenis apie darbuotojų profesijas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas
(2013 10 03)

Jau po mėnesio visi darbdaviai pradės teikti duomenis apie įdarbintų darbuotojų profesijas. Lietuvos profesijų klasifikatorių galima rasti interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445016&p_query=&p_tr2=2
 
Kaip ir iki šiol įdarbindamas naują darbuotoją kiekvienas darbdavys apie tai privalės pranešti „Sodrai" užpildydamas 1-SD pranešimą. Nuo lapkričio 1 d., be įprastinės informacijos (pvz., draudėjo pavadinimo, kodo, apdraustojo vardo, pavardės, asmens kodo, socialinio draudimo nr. ir kt.), pranešime reikės nurodyti keturženklį priimamo darbuotojo profesijos kodą iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (pirmuosius keturis skaitmenis).

Atkreiptinas dėmesys, kad vieną kartą darbdaviams bus privalu pateikti informaciją ne tik apie naujų, bet ir visų esamų darbuotojų profesijas. Pranešant apie esamų darbuotojų profesijas darbdaviams reikės užpildyti 14-SD pranešimą, kuriame taip pat reikės nurodyti keturženklį darbuotojo profesijos kodą. Vyriausybės nutarimu, informaciją apie esamų darbuotojų profesijas bus privalu pateikti per keturis mėnesius – nuo šių metų lapkričio 1 d. iki kitų metų kovo 1 d.

Plačiau apie tai „Sodra" informuoja šiame pranešime.