Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

 • Paskelbti VMI viršininko įsakymai:
  - „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį" pakeitimo;
  - „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes" pakeitimo;
  - „Dėl kitokio nei kalendorinis mėnuo pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo" pakeitimo;
  - „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos" pakeitimo;
  - „Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymai
(2013 10 14 Nr. VA-67, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5477)
(2013 10 08 Nr. VA-61, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5407)
(2013 10 11 Nr. VA-66, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5412)
(2013 10 11 Nr. VA-65, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5411)
(2013 10 09 Nr. VA-62, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5408)

Mokesčių mokėtojai, kuriems aktualūs žemiau išvardinti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymai, juos gali rasti paspaudę atitinkamas nuorodas:

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį" pakeitimo
(2013 10 14 Nr. VA-67, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5477)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458124&p_tr2=2

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes" pakeitimo
(2013 10 08 Nr. VA-61, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5407)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457931&p_tr2=2

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl kitokio nei kalendorinis mėnuo pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo" pakeitimo
(2013 10 11 Nr. VA-66, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5412)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457939&p_tr2=2

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos" pakeitimo
(2013 10 11 Nr. VA-65, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5411)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457936&p_tr2=2

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 09 Nr. VA-62, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5408)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457933&p_tr2=2