Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas VSDFV direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo"
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 18 Nr. VE-117, Žin., 2013 10 26, Nr. 112-5614)

VSDFV direktoriaus įsakymo pakeitimu, kuris įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d., patikslintos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių nuostatos, susijusios su apdraustojo asmens profesijos kodu.

Nurodyta, kad pildant 1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, laukelyje K6 turi būti įrašytas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji keturi šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys.

Tokia pati nuostata galioja ir pildant 14-SD pranešimą apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių. Laukelyje K6 turi būti įrašytas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji keturi šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys.

Lietuvos profesijų klasifikatorių galima rasti interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445016&p_query=&p_tr2=2

_________________

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458526&p_tr2=2