Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Iki 2014 m. kovo 1 d. ūkio subjektai, gaminantys ir rinkai tiekiantys su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius (pvz., gaminius iš plastiko, kartono, popieriaus, stiklo, metalo, molio ir kt.), turi pateikti duomenis Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
    (galioja nuo 2014-01-01)

VMVT direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 12 12 Nr. B1-797, Žin., 2013 12 17, Nr. 129-6604)

Atsižvelgdama į tai, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau - VMVT) pavesta vykdyti ūkio subjektų, gaminančių ir rinkai tiekiančių su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, valstybinę kontrolę, VMVT nusprendė surinkti informaciją apie ūkio subjektus, užsiimančius minėta veikla ir patvirtino Pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, tvarkos aprašą.

Ūkio subjektai, gaminantys ir rinkai tiekiantys su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius (pvz., gaminius iš plastiko, kartono, popieriaus, stiklo, metalo, molio ir kt.), Apraše nurodytus duomenis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniui, kurio veikimo teritorijoje vykdo veiklą, turi pateikti iki 2014 m. kovo 1 d.

_________________

VMVT direktoriaus įsakymas dėl Pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, tvarkos aprašo patvirtinimo skelbiamas Teisės aktų registre, adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.371D615E6A8E