Raštvedyba (dokumentų valdymas) SpausdintiAtgal

  • Bendroji dalis
  • Dokumentų rengimas ir įforminimas
  • Dokumentų įforminimo pavyzdžiai
  • Dokumentų tvarkymas ir apskaita
  • Elektroniniai dokumentai
  • Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarka 
  • Rašymo taisyklės
  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos paaiškinimai
  • Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba  

Kainoraštis


Teisės aktų rinkinys „Raštvedyba" - tai išsamus vadovas dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais. Rinkinio apimtis viršija 700 puslapių. Pateikiama daugiau nei 80 dokumentų įforminimo pavyzdžių, spausdinami specialistų komentarai bei paaiškinimai.

Dokumentų rengimo taisyklės nustato bendruosius dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus. Jos privalomos ne tik valstybinėms įstaigoms ir organizacijoms, bet ir privatiems juridiniams asmenims. Nuo 2008 m. gegužės 25 d. įsigaliojo nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Pagal jas ir privatūs juridiniai asmenys privalo rengti dokumentus pagal patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles, sudaryti dokumentų bylas, vesti dokumentų bylų apskaitą.

Rinkinyje spausdinamas Dokumentų rengimo taisyklių komentaras, dokumentų įforminimo pavyzdžiai, paaiškinimai įvairiais klausimais (pvz., Dėl santrumpos „UAB" rašymo, Kokios giminės daiktavardžiu rašyti pareigų pavadinimą, kai dokumento sudarytojas yra moteris, Dėl sąvokų „0,5 etato" ir „ne visas darbo laikas" ir kt.)

Pateikiamos Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijos Dokumentų ir archyvų įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, Universaliosios pašto paslaugų teikimo taisyklės.

Į rinkinį įtraukti mokslo laipsnių pavadinimų trumpinimo reikalavimai, pareigų, profesijų, mokslo laipsnių rašymo reikalavimai, datos rašymo reikalavimai, Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės, Adresų formavimo taisyklės, maisto gaminių pavadinimų rašymo reikalavimai, gatvių pavadinimų rašymo reikalavimai bei kiti dokumentai.

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklės, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos paaiškinimai įvairiais lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos klausimais ir daug kitų dokumentų.