Teisės aktų naujienosAtgal

 • Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkas yra valstybė, tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose" pakeitimo
(2010 12 29 Nr. 1852, Žin., 2010 12 31, Nr. 158-8042)

 • Metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2011 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2011 metais patvirtinimo
(2010 12 27 Nr. A1-623, Žin., 2010 12 30, Nr. 155-7887)

 • Nuo 2011 m. vasario 1 d. informacija apie draudėjo apdraustųjų skaičių taps vieša ir galės būti pateikta kitiems asmenims be draudėjo sutikimo

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2010 12 14 Nr. XI-1234, Žin., 2010 12 28, Nr. 153-7799)

 • Pakeistas Darbo kodeksas
 • Nuo 2011 metų Kūčios paskelbtos ne darbo diena

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2010 12 09 Nr. XI-1219, Žin., 2010 12 28, Nr. 153-7788)

 • Nuo 2011 m. liepos 1 d. dar daugiau draudėjų privalės teikti duomenis „Sodrai" tik per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo
(2010 12 22 Nr. 1803, Žin., 2010 12 28, Nr. 153-7816)

 • Patvirtintos Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2010 12 20 Nr. 1-360, Žin., 2010 12 23, Nr. 152-7772)

 • Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo nebereikia registruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2010 12 17 Nr. 1K-394, Žin., 2010 12 23, Nr. 152-7748)

 • Nuo 2011 m. kovo 1 d. nebereikia pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie įmonės, jos padalinių eksploatavimo pradžią

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2010 12 02 Nr. XI-1202, Žin., 2010 12 18, Nr. 148-7567)

 • Numatytas naujas pagrindas pasibaigti darbo sutarčiai, kai darbdavio ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2010 12 02 Nr. XI-1203, Žin., 2010 12 18, Nr. 148-7568)

 • Pakeistos pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 12 10 Nr. 1K-372, Žin., 2010 12 16, Nr. 147-7539)

 • Kaip elgtis ekstremalių situacijų metu

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo
(2010 12 08 Nr. 1-341, Žin., 2010 12 14, Nr. 146-7508)

 • Poilsio dienų perkėlimas 2011 metais

LRV nutarimas
Dėl poilsio dienų perkėlimo 2011 metais
(2010 12 13 Nr. 1751, Žin., 2010 12 14, Nr. 146-7491)

 • Nuo 2011 m. sausio 1 d. vietos savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos atleidžiamos nuo jose dirbančių karo prievolininkų apskaitos tvarkymo

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 152, 153, 158, 159, 1510, 1512, 17, 19, 20, 28, 30, 32, 33, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 154, 155, 156, 157, 1511, 29, 34 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2010 11 25 Nr. XI-1173, Žin., 2010 12 11, Nr. 145-7428)

 • Supaprastinta dokumentų įteikimo tvarka mokesčių mokėtojui
 • Numatyta mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo procedūra dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25, 87, 88, 135, 164 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 371 straipsniu įstatymas
(2010 11 23 Nr. XI-1159, Žin., 2010 12 11, Nr. 145-7416)

Mokesčių įstatymų pakeitimai 2011 metais
(Žin., 2010 12 11, Nr. 145)

 • Patikslinamieji apskaitos dokumentai

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2010 11 30 Nr. XI-1188, Žin., 2010 12 11, Nr. 145-7438)

Verslo apskaitos standartų pakeitimai
(Žin., 2010 12 09, Nr. 144)

 • Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2011 m. sausio 1 d. mažėja

AB „Lietuvos dujos" informacija
(Informaciniai pranešimai, 2010 12 01, Nr. 91(1), p. 12)

 • Pakeistos prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų pildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 379 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 11 26 Nr. VA-111, Žin., 2010 11 30, Nr. 140-7205)

 • Elektros energijos tarifai nuo 2011 m. sausio 1 d. buitiniams vartotojams nesikeičia

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2010 11 26 Nr. O3-293, Žin., 2010 11 30, Nr. 140-7207)
ir
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „VST" Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2010 11 26 Nr. O3-295, Žin., 2010 11 30, Nr. 140-7209)

 • Pakeistas Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3, 6 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymo įstatymas
(2010 11 09 Nr. XI-1098, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-6999)

 • Socialinio draudimo įmokų lengvatos meno kūrėjo statusą turintiems asmenims

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2010 11 09 Nr. XI-1102, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-7003)
ir
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2010 11 09 Nr. XI-1103, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-7004)
ir
Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymas
(2010 11 09 Nr. XI-1101, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-7002)

 • Nuo 2011 m. kovo 1 d. „Sodrai" teikiamuose pranešimuose pakaks nurodyti Juridinių asmenų registro kodą (nebereikės nurodyti draudėjo kodo)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 11 18 Nr. V-486, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-7054)
ir
VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo
(2010 11 18 Nr. V-489, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-7055)

 • Pakeistas darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinio instruktavimo žurnalo saugojimo terminas

Vyriausiausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1-107 patvirtinto įsakymo „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo
(2010 11 10 Nr. V-387, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-7051)

 • Įstatymų pakeitimai, susiję su Statistikos įstatymo pakeitimu

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 2, 6, 7, 11, 18 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2010 11 04 Nr. XI-1085, Žin., 2010 11 23, Nr. 137-6986)

 • Pakeista socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2010 11 16 Nr. A1-524, Žin., 2010 11 18, Nr. 135-6904)

 • Redakcinio pobūdžio pakeitimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 11 03 Nr. 1549, Žin., 2010 11 06, Nr. 130-6641)
LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 1022 „Dėl Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2010 11 03 Nr. 1550, Žin., 2010 11 06, Nr. 130-6642)

 • 2011 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2011 m. Intrastato ribų nustatymo
(2010 10 29 Nr. DĮ-206, Žin., 2010 11 04, Nr. 129-6619)

 • Nauja redakcija išdėstytas 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos"

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2010 10 26 Nr. 1K-334, Žin., 2010 10 30, Nr. 128-6549) 

 • Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo
(2010 10 22 Nr. ĮV-527, Žin., 2010 10 30, Nr. 128-6550)

 • Pakeistas 16-tasis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones"

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones" pakeitimo
(2010 10 19 Nr. VAS-21, Žin., 2010 10 26, Nr. 126-6482)

 • Pakeistas 33-iasis verslo apskaitos standartas „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė"

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 33-iojo verslo apskaitos standarto „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė" pakeitimo
(2010 10 19 Nr. VAS-22, Žin., 2010 10 26, Nr. 126-6483)

 • Nauja Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės redakcija, buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminai

Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" pakeitimo
(2010 10 18 Nr. V-46, Žin., 2010 10 21, Nr. 124-6362)

 • Pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 10 05 Nr. VA-104, Žin., 2010 10 09, Nr. 120-6165)

 • Aiškiai reglamentuota veiklos nevykdančių individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių PSD įmokų mokėjimo tvarka

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2010 09 30 Nr. V-409, Žin., 2010 10 07, Nr. 119-6091)

 • Sugriežtinta administracinė atsakomybė už buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimus

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1731 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2010 09 21 Nr. XI-1016, Žin., 2010 10 02, Nr. 118-5991)

 • Dar kartą pakeista pranešimo pateikimo „Sodrai" tvarka, kai darbuotojas pas tą patį draudėją pradeda eiti papildomas pareigas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 09 21 Nr. V-381, Žin., 2010 09 25, Nr. 113-5819)

 • Asmenų, įsidarbinusių pagal darbo sutartį pirmą kartą, valstybinio socialinio draudimo tvarkos aprašas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, įsidarbinusių pagal darbo sutartį pirmą kartą, valstybinio socialinio draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2010 09 03 Nr. V-361, Žin., 2010 09 09, Nr. 106-5504)

 • Dėl veiklos nevykdančių individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo 2010 m. liepos 1 d.

VSDFV pranešimas
Ne visi individualių įmonių savininkai turi mokėti privalomąjį sveikatos draudimą
(2010 09 08)

 • Biudžetinių įstaigų darbuotojams laikinai sumažintų priedų ir priemokų dydžių galiojimas pratęstas dar vieneriems metams

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo" pakeitimo
(2010 08 31 Nr. 1242, Žin., 2010 09 02, Nr. 104-5385)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 08 30 Nr. V-347, Žin., 2010 08 31, Nr. 103-5358)

 • Nauja redakcija išdėstytos Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(2010 07 27 Nr. 1-223, Žin., 2010 08 19, Nr. 99-5167)

 • Pakeista šeimos narių praktinio vairavimo mokymo tvarka

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2010 08 12 Nr. 3-495, Žin., 2010 08 19, Nr. 99-5153)

 • Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 08 05 Nr. VA-91, Žin., 2010 08 12, Nr. 96-5017)

 • Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatai
 • Uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo pateikimas 

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 07 21 Nr. 1113, Žin., 2010 07 29, Nr. 90-4771)

 • Pakeistas ir papildytas valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų 2010 metais sąrašas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 2010 metais, kodų patvirtinimo
(2010 07 23 Nr. V-307, Žin., 2010 07 29, Nr. 90-4805)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, nauja redakcija išdėstytos 1-SD, 2-SD ir PT elektroninio prašymo formos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 07 23 Nr. V-309, Žin., 2010 07 29, Nr. 90-4806)

 • Nuotolinio darbo sutarties ypatumai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 07 21, Nr. 1094, Žin., 2010 07 27, Nr. 89-4710)

 • Nuo 2010 m. spalio 1 d. juridinių asmenų vieši pranešimai galės būti skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai"

LRV nutarimas
Dėl juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2010 07 21 Nr. 1056, Žin., 2010 07 24, Nr. 88-4641)

 • Nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. naikinami apribojimai įvesti suminę darbo laiko apskaitą

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl Darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2010 07 21 Nr. 1071, Žin., 2010 07 24, Nr. 88-4656)

 • Nuo 2011 m. liepos 1 d. mažinamas motinystės (tėvystės) pašalpos dydis

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 6, 16, 18, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2010 07 02 Nr. XI-982, Žin., 2010 07 20, Nr. 86-4533)

 • Socialinio draudimo įmokų lengvata pirmą kartą įdarbintiems asmenims

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 5, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2010 06 30 Nr. XI-959, Žin., 2010 07 20, Nr. 86-4517)

 • Lengvatinio PVM tarifo taikymo terminas šilumos energijai ir karštam vandeniui pratęstas iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2010 07 02 Nr. XI-1002, Žin., 2010 07 20, Nr. 86-4541)

 • Patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2011 metais – 450 litų

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2011 metais, įstatymas
(2010 06 30 Nr. XI-942, Žin., 2010 07 20, Nr. 86-4514)

 • Sumažintas įmokų į pensijų fondus tarifas galios tol, kol nepagerės valstybės finansinė padėtis

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2010 06 30 Nr. XI-954, Žin., 2010 07 13, Nr. 82-4308)

 • Ūkio subjektų veiklos priežiūra

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 1, 2, 9, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo nauju ketvirtuoju skirsniu ir 91 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2010 06 22 Nr. XI-934, Žin., 2010 07 10, Nr. 81-4228)

 • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d.
 • Prailginti įspėjimo terminai
 • Panaikinti apribojimai įvesti suminę darbo laiko apskaitą
 • Viršvalandiniai darbai
 • Atsiskaitymo lapeliai
 • Terminuotos darbo sutartys naujai įsteigtoms darbo vietoms
 • Nuotolinio darbo sutartis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 1231 straipsniu įstatymas
(2010 06 22 Nr. XI-927, Žin., 2010 07 10, Nr. 81-4221)

 • Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. keičiama individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinio draudimo tvarka

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2010 06 17 Nr. XI-903, Žin., 2010 06 30, Nr. 76-3867

 • Patvirtintos naujos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės ir socialinio draudimo pranešimų formos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo
(2010 06 04 Nr. V-243, Žin., 2010 06 23, Nr. 73-3728)

 • Pakeistas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 2, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2010 05 25 Nr. XI-842, Žin., 2010 06 10, Nr. 67-3341)

 • Pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 06 02 Nr. 671, Žin., 2010 06 05, Nr. 65-3233)

 • Nuo 2010 m. liepos 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse privaloma skelbti papildomą informaciją

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2010 05 13 Nr. XI-809, Žin., 2010 05 31, Nr. 63-3088)

 • Elektros energijos kainos ir tarifai nuo 2010 m. liepos 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl vienašališko akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų nustatymo ir visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo (2010 05 27 Nr. O3-86, Žin., 2010 05 31, Nr. 63-3138)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl vienašališko akcinės bendrovės „VST" visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų nustatymo ir visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo (2010 05 27 Nr. O3-87, Žin., 2010 05 31, Nr. 63-3139)

 • Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2010 m. liepos 1 d.

AB „Lietuvos dujos" informacija
(Informaciniai pranešimai, 2010 05 28, Nr. 40, p. 13)

 • Nauja redakcija išdėstytos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 05 24 Nr. 1K-166, Žin., 2010 05 27, Nr. 61-3022)

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai turės atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
 • Atsisakyta Juridinių ir fizinių asmenų, teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, licencijavimo
 • Darbdaviams nebereikės teikti pranešimo Valstybinei darbo inspekcijai apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimą, o jei ji neįsteigta – apie tai, kas vykdo tarnybos funkcijas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 8, 12, 13, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir 121 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2010 05 11 Nr. XI-802, Žin., 2010 05 25, Nr. 60-2961)

 • Pakeistos Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo
(2010 05 19 Nr. 576, Žin., 2010 05 22, Nr. 59-2915)

 • Nauja redakcija išdėstytas 14-asis VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus"

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-430 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2010 05 13 Nr. 1K-157, Žin., 2010 05 18, Nr. 57-2823)

 • Nauja redakcija išdėstytas 1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė"

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė" tvirtinimo
(2010 05 13 Nr. VAS-12, Žin., 2010 05 18, Nr. 57-2828)

 • Dėl asmenų, išvykusių iš Lietuvos Respublikos, privalomojo sveikatos draudimo

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų Privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 05 11 Nr. VA-56, Žin., 2010 05 13, Nr. 55-2740)

 • Nauja redakcija išdėstytos 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą formos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 04 26 Nr. V-195, Žin., 2010 04 30, Nr. 50-2471)

 • Apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, sunaudotas degalų kiekis nustatomas pagal kelionės maršrutą (km) ir pagal įmonės vykdomą degalų sunaudojimo apskaitą

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 04 22 Nr. D1-326/1K-117, Žin., 2010 04 29, Nr. 49-2411)

 • Patvirtintos 2010 metais likviduojamų biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės nuostatos

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2010 metais likviduojamų biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
(2010 04 23 Nr. 1K-124, Žin., 2010 04 29, Nr. 49-2403)

 • Daugeliui PVM mokėtojų panaikinta prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus 

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo
(2010 04 21 Nr. 454, Žin., 2010 04 29, Nr. 49-2383)

 • Jei tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka tik vieną darbo dieną, dienpinigiai gali būti nemokami
 • Avanso išmokėjimo tvarka, vykstantiems į tarnybinę komandiruotę

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(2010 04 21 Nr. 440, Žin., 2010 04 27, Nr. 48-2326)

 • Nustatyta, kokiu atveju gali būti neteikiamas SAM pranešimas apie apdraustuosius

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-766 „Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį pateikimo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2010 04 16 Nr. V-179, Žin., 2010 04 22, Nr. 46-2234)

 • Papildytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2010 04 16 Nr. V-177, Žin., 2010 04 22, Nr. 46-2233)

 • Laikinai vieneriems metams nuo 2011 m. sausio 1 d. mažinama minimali mokesčio už įsigyjamą verslo liudijimą riba

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2010 03 30 Nr. XI-706, Žin., 2010 04 10, Nr. 41-1931)

 • Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2010 04 07 Nr. 378, Žin., 2010 04 10, Nr. 41-1972)

 • Nustatyti nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainiai

LRV nutarimas
Dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių patvirtinimo
(2010 03 10 Nr. 257, Žin., 2010 03 18, Nr. 31-1443)

 • Dėl automobilio kelionės lapų

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas
Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6.7 punkto pakeitimo
(2010 03 08 Nr. (18.10-31-1)-R-2231)

 • Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklės

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo
(2010 02 19 Nr. V-94, Žin., 2010 02 25, Nr. 23-1111)

 • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios eksploatuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatyta tvarka I – III grupėms priskiriamus objektus, privalės pateikti objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaraciją

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2010 02 22 Nr. 1-62, Žin., 2010 02 25, Nr. 23-1102)

 • Dėl neteisėtai rinktų privalomojo sveikatos draudimo įmokų už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas įskaitymo (grąžinimo)

VSDFV informacija draudėjams
(2010 02 24)

 • Pakeistos pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo nuostatos kai tarnybinis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1K-162 „Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2010 02 19 Nr. 1K-039, Žin., 2010 02 23, Nr. 22-1051)

 • Valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose šalių susitarimu gali būti nustatytas ne visas darbo laikas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" pakeitimo
(2010 02 10 Nr. 111, Žin., 2010 02 13, Nr. 19-873)

VSDFV informacija
Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo darbdavio mokamų pašalpų už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas
(2010 02 03)

 • Panaikinta prievolė draudėjams teikti 10-SD pranešimą apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-767 „Dėl 10-SD pranešimo apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 01 08 Nr. V-38, Žin., 2010 01 16, Nr. 6-280)

 • Patvirtintas įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 2010 metais, kodų sąrašas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 2010 metais, kodų patvirtinimo
(2010 01 08 Nr. V-37, Žin., 2010 01 16, Nr. 6-279)

 • Nuo 2010 m. vasario 1 d. SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis turi būti teikiamas kas mėnesį

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2010 01 08 Nr. V-35, Žin., 2010 01 16, Nr. 6-278)

 • Dėl pajamų natūra apmokestinimo nuo 2010 m. sausio 1 d. kai tarnybinis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais

VMI paaiškinimas
Automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais
(2010 01 12)

 • „Sodra” patvirtino elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisykles

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS v1.0 patvirtinimo
(2009 12 30 Nr. V-780, Žin., 2010 01 09, Nr. 3-140)

 • Juridinio asmens įstatuose nebereikia nurodyti juridinio asmens buveinės

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4, 7, 12, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2009 12 22 Nr. XI-611, Žin., 2010 01 05, Nr. 1-22)