Teisės aktų naujienosAtgal

 • Nuo 2010 m. vasario 1 d. SAM pranešimas apie apdraustuosius turi būti teikiamas kas mėnesį

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2009 12 24 Nr. V-766, Žin., 2009 12 31, Nr. 157-7126)

 • Pakeistos 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pildymo taisyklės

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 12 24 Nr. V-768, Žin., 2009 12 31, Nr. 157-7129)

 • Nuo 2010 m. sausio 1 d. draudėjai privalo teikti naują 10-SD pranešimą apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl 10-SD pranešimo apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2009 12 24 Nr. V-767, Žin., 2009 12 31, Nr. 157-7127)

 • Metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2010 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2010 metais patvirtinimo
(2009 12 24 Nr. A1-694, Žin., 2009 12 30, Nr. 156-7052)

 • Bendrovės vieši pranešimai galės būti skelbiami specialiame elektroniniame leidinyje
 • Uždarojoje akcinėje bendrovėje turės būti sudarytas akcininkų sąrašas ir jis turės būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 26, 261, 32, 34, 35, 37, 41, 45, 47, 48, 53, 57, 62, 63, 65, 72, 73, 74, 75, 77, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 411 straipsniu įstatymas
(2009 12 15 Nr. XI-564, Žin., 2009 12 28, Nr. 154-6945)

 • Patvirtinta naujos versijos pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 forma (versija 02)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 12 22 Nr. VA-102, Žin., 2009 12 28, Nr. 154-7001)

 • Perkeltos poilsio dienos 2010 metais

LRV nutarimas
Dėl poilsio dienų perkėlimo 2010 metais
(2009 12 09 Nr. 1669, Žin., 2009 12 19, Nr. 150-6728)

 • Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nuo 2010 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2009 12 14 Nr. ISAK-2711, Žin., 2009 12 19, Nr. 150-6739)

 • Patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2010 metais – 450 litų

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2010 metais, įstatymas
(2009 12 02 Nr. XI-515, Žin., 2009 12 12, Nr. 147-6558)

 • Elektros energijos kainos nuo 2010 m. sausio 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai
Dėl Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuomeninės elektros energijos kainos, Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų bei jų taikymo tvarkų paskelbimo (2009 11 26 Nr. O3-221, Žin., 2009 11 28, Nr. 141-6268)
Dėl Akcinės bendrovės „VST" visuomeninės elektros energijos kainos, Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų bei jų taikymo tvarkų paskelbimo (2009 11 26 Nr. O3-222, Žin., 2009 11 28, Nr. 141-6269)

 • Gamtinių dujų kainos nuo 2010 m. sausio 1 d.

AB „Lietuvos dujos" informacija
(Informaciniai pranešimai, 2009 11 27, Nr. 94(1), p. 24)

 • Patvirtinta pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma ir pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai

Ūkio ministro įsakymas
Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo
(2009 11 18 Nr. 4-589, Žin., 2009 11 21, Nr. 138-6083)

 • Nauja redakcija išdėstytos Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų naudojimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. VA-82 „Dėl Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 11 12, Nr. VA-80, Žin., 2009 11 14, Nr. 136-5968)

 • Įmonių steigimas elektroniniu būdu

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2009 11 04 Nr. 1441, Žin., 2009 11 12, Nr. 135-5882)

 • Pakeisti LR civiliniame kodekse nustatyti turizmo paslaugų teikimo reikalavimai

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.750, 6.751, 6.754, 6.865 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2009 10 22, Nr. XI-447, Žin., 2009 11 10, Nr. 134-5832)

 • Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2009 10 30 Nr. VA-78, Žin., 2009 11 05, Nr. 132-5787)

 • Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. apdraustąjį asmenį atleidžiant iš darbo, 2-SD pranešime reikės nurodyti papildomus duomenis

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 10 29 Nr. V-634, Žin., 2009 11 03, Nr. 131-5715)

 • 2010 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2010 m. Intrastato ribų nustatymo
(2009 10 29 Nr. DĮ-248, Žin., 2009 11 03, Nr. 131-5726)

 • Supaprastinta nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2009 10 14 Nr. 1314, Žin., 2009 10 22, Nr. 126-5429)

 • Patvirtinti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai

Ūkio ministro įsakymas
Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo
(2009 10 19 Nr. 4-525, Žin., 2009 10 22, Nr. 126-5462)

 • Nuo 2009 m. spalio 1 d. draudėjai gali pateikti Ligos ir motinystės pašalpų skyrimui reikalingą informaciją per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD) pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2009 09 30 Nr. V-536, Žin., 2009 10 06, Nr. 119-5129)

 • Papildytas dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų sąrašas vykstantiems į užsienio komandiruotes

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes" pakeitimo
(2009 09 29 Nr. 1K-328, Žin., 2009 10 06, Nr. 119-5118)

 • Pakeista kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2009 09 30 Nr. 1193, Žin., 2009 10 03, Nr. 118-5070)

 • Nuo 2010 m. liepos 1 d. mažinamos naujai skiriamos motinystės (tėvystės) pašalpos

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 09 22 Nr. XI-420, Žin., 2009 10 01, Nr. 117-4992)

 • Biudžetinėse įstaigose dienpinigiai nemokami, jei komandiruotė Lietuvos Respublikoje trunka tik vieną darbo dieną

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 09 23 Nr. 1150, Žin., 2009 09 29, Nr. 116-4939)

 • Pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės

Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 09 25 Nr. V-69, Žin., 2009 09 29, Nr. 116-4983)

 • Teikiant duomenis apie išmokėtas B klasės išmokas už 2009 ir vėlesnius metus bus naudojama naujos redakcijos FR0471 forma (4 versija)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 09 16 Nr. VA-59, Žin., 2009 09 26, Nr. 115-4923)

 • Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo
(2009 09 02 Nr. 1091, Žin., 2009 09 17, Nr. 111-4723)

 • Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2009 08 26 Nr. 956, Žin., 2009 09 08, Nr. 107-4475)

 • Dėl valstybės materialiojo turto nuomos

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos" pakeitimo
(2009 08 19 Nr. 947, Žin., 2009 09 05, Nr. 106-4428)

 • Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mažinama bazinė mėnesinė alga ir bazinis valandinis atlygis

LRV nutarimas
Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo
(2009 08 19 Nr. 844, Žin., 2009 08 22, Nr. 100-4187)

 • Biudžetinių įstaigų darbuotojams mažinami priedų ir priemokų dydžiai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2009 08 19 Nr. 843, Žin., 2009 08 22, Nr. 100-4185)

 • Laikinai nustatytos lankstesnės darbo organizavimo sąlygos

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109, 127, 129, 130, 141, 152, 188, 203, 206, 256 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2009 07 23 Nr. XI-404, Žin., 2009 08 04, Nr. 93-3993)

 • Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 07 23 Nr. XI-397, Žin., 2009 08 04, Nr. 93-3988)

 • Naujasis pajamų natūra apmokestinimo principas (įskaitant įmonės automobilio naudojimo asmeniniais tikslais apmokestinimą ir kitokį pajamų natūra apmokestinimą) atidėtas iki 2010 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 9, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2009 07 22 Nr. XI-385, Žin., 2009 08 04, Nr. 93-3977)

 • Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. standartinis PVM tarifas didinamas iki 21 procento

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2009 07 22 Nr. XI-386, Žin., 2009 08 04, Nr. 93-3978)

 • Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 1, 4, 7, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 161, 261, 262, 301, 302, 303 straipsniais įstatymas
(2009 07 17 Nr. XI-354, Žin., 2009 07 31, Nr. 91-3914)

 • Pagrindinės administracinės naštos verslui mažinimo kryptys

LRV nutarimas
Dėl Verslą prižiūrinčių subjektų veiklos pagrindinių nuostatų koncepcijos patvirtinimo
(2009 07 22 Nr. 836, Žin., 2009 07 31, Nr. 91-3931)

 • Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis laikinai mažinamas iki 450 Lt

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 07 17 Nr. XI-360, Žin., 2009 07 31, Nr. 91-3915)

 • Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. laikinai mažinami pareiginių algų koeficientai aukštesniųjų kategorijų valstybės tarnautojams, taip pat mažinami priedai už kvalifikacines klases

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2009 07 17 Nr. XI-363, Žin., 2009 07 31, Nr. 91-3918)

 • Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. dyzeliniams degalams mažinamas akcizo tarifas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 07 23 Nr. XI-398, Žin., 2009 07 31, Nr. 91-3926)

 • Pakeistas LR darbo kodekso 98 straipsnis (nelegalus darbas)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 07 22 Nr. XI-394, Žin., 2009 07 31, Nr. 91-3925)

 • Praplėstas asmenų, turinčių teisę dirbti mokytojais, ratas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2, 48 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2009 07 15 Nr. XI-346, Žin., 2009 07 28, Nr. 89-3802)

 • Pakeistas LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas
 • Sugriežtinta atsakomybė už darbų saugos pažeidimus atliekant pavojingus darbus
 • Nustatyta atsakomybė už buvimą neblaiviam įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus
 • Padidintos baudos už važiavimą be bilieto keleiviniu transportu arba atsisakymą sumokėti už važiavimą taksi
 • Numatyta atsakomybė už keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimą

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 15, 41, 142, 17219, 17221, 1735, 214, 21410, 21419, 221, 224, 232, 2321, 233, 2461, 2466, 2591, 262, 281, 288, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 4112, 4311, 4312, 14211, 18713 straipsniais ir 21412, 21413 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2009 07 15 Nr. XI-349, Žin., 2009 07 28, Nr. 89-3805)

 • Pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 07 22 Nr. 766, Žin., 2009 07 25, Nr. 88-3754)

 • Papildomos garantijos moterims po nėštumo ir gimdymo atostogų grįžti į darbą

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 straipsnio ir priedo papildymo įstatymas
(2009 07 14 Nr. XI-335, Žin., 2009 07 23, Nr. 87-3664)

 • Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymas
(2009 07 14 Nr. XI-333, Žin., 2009 07 21, Nr. 86-3637)

 • Atšauktas Vyriausybės nutarimas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. mažinti bazinę mėnesinę algą

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 614 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(2009 07 03 Nr. 681, Žin., 2009 07 09, Nr. 81-3381)

 • Iki 2010 m. gruodžio 31 d. pratęstas lengvatinių PVM tarifų taikymas knygoms ir kompensuojamiesiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2009 06 23 Nr. XI-317, Žin., 2009 06 30, Nr. 77-3173)

 • Sveikatos priežiūros darbuotojų darbo laiko trukmės pakeitimas dar kartą atidėtas iki 2009 m. spalio 1 d.

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(2009 06 17 Nr. 590, Žin., 2009 06 23, Nr. 74-3018)

 • Nuo 2010 m. sausio 1 d. viešojo sektoriaus subjektams įsigalioja nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai

LRV nutarimas
Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo
(2009 06 10 Nr. 564, Žin., 2009 06 18, Nr. 72-2921)

 • Pakeista tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose" pakeitimo
(2009 05 27 Nr. 542, Žin., 2009 06 11, Nr. 69-2796)

 • Pavyzdinės tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklės

LRV nutarimas
Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo
(2009 05 27 Nr. 543, Žin., 2009 06 11, Nr. 69-2794)

 • Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklių pakeitimas

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 06 01 Nr. VA-40, Žin., 2009 06 06, Nr. 67-2739)

 • Nuo 2009 m. liepos 1 d. mažinami elektros energijos tarifai

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai
Dėl akcinės bendrovės „VST" elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo (2009 05 29 Nr. O3-63, Žin., 2009 06 04, Nr. 66-2679)
Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo (2009 05 29 Nr. O3-64, Žin., 2009 06 04, Nr. 66-2680)

 • Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2009 05 27 Nr. D1-290, Žin., 2009 06 02, Nr. 65-2598)

 • Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo
(2009 05 27 Nr. D1-291, Žin., 2009 06 02, Nr. 65-2599)

 • Valstybės remiamos paskolos smulkiajam ir vidutiniam verslui
 • Sveikatos priežiūros darbuotojų darbo laiko trukmės pakeitimas atidėtas iki 2009 m. liepos 1 d.

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
(2009 05 27 Nr. 478, Žin., 2009 05 30, Nr. 64-2568)

 • Nuo 2009 m. liepos 1 d. mažinamos gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams

AB „Lietuvos dujos" informacija
Dėl gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams
(Informaciniai pranešimai, 2009 05 29, Nr. 42, p. 20)

 • Pakeisti Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo
(2009 05 20 Nr. 451, Žin., 2009 05 28, Nr. 62-2480)

 • Mokestis už aplinkos teršimą nuo 2010 metų

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsnių ir 5 bei 6 priedėlių pakeitimo įstatymas
(2009 05 12 Nr. XI-254, Žin., 2009 05 26, Nr. 61-2404)

 • Pakeista sveikatos priežiūros darbuotojų darbo laiko trukmė

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 29 Nr. 411, Žin., 2009 05 23, Nr. 60-2353)

 • Pakeista sveikatos priežiūros darbuotojų (ir kitų darbuotojų) kasmetinių pailgintų atostogų trukmė

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 29 Nr. 412, Žin., 2009 05 23, Nr. 60-2354)

 • Patvirtinta nauja pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarka

Finansų ministro įsakymas
Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2009 05 19 Nr. 1K-162, Žin., 2009 05 21, Nr. 59-2311)

 • Pakeistos verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo
(2009 05 13 Nr. 405, Žin., 2009 05 21, Nr. 59-2295)

 • Naikinamos transporto lengvatos kaimuose ir miesteliuose važiuojantiems į darbą kai kuriems asmenims

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 04 28 Nr. XI-241, Žin., 2009 05 12, Nr. 54-2139)

 • Dar kartą mažinamas pensijų fondams pervedamų įmokų tarifas

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 04 28 Nr. XI-238, Žin., 2009 05 12, Nr. 54-2136)

 • Miškų urėdijoms įvestas naujas mokestis - privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymas
(2009 04 28 Nr. XI-239, Žin., 2009 05 12, Nr. 54-2137)

 • Patvirtintos naujos redakcijos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos bei jų užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų pln204, pln204a, pln204n, pln204u formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 30 Nr. VA-34, Žin., 2009 05 09, Nr. 53-2131)

 • Pakeisti darbo ir poilsio laiko ypatumai ekonominės veiklos srityse

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 29 Nr. 363, Žin., 2009 05 09, Nr. 53-2101)

 • Supaprastintos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo taisyklės

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 268 "Dėl Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 28 Nr. 1K-136, Žin., 2009 05 05, Nr. 50-2017)

 • Laikinai mažinamas ligos pašalpos, mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, dydis

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9, 10, 14, 211, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2009 04 28 Nr. XI-237, Žin., 2009 04 30, Nr. 49-1941)

 • Aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojams laikinai mažinami pareiginių algų koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2009 04 23 Nr. XI-227, Žin., 2009 04 30, Nr. 49-1937)

 • Pakeisti ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 08 Nr. 258, Žin., 2009 04 16, Nr. 42-1620)

 • Pakeistos nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. D1-322/1k-206 „Dėl nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 10 Nr. D1-159/1k-097, Žin., 2009 04 16, Nr. 42-1644)

 • Pakeista gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymo tvarka

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2009 04 09 Nr. 1K-096, Žin., 2009 04 16, Nr. 42-1643)

 • Pavyzdinis gyvenamosios vietovės bendruomenės statutas

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinio gyvenamosios vietovės bendruomenės statuto patvirtinimo
(2009 04 02 Nr. 1V-126, Žin., 2009 04 08, Nr. 40-1522)

 • Nauja mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių redakcija

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 03 31, Nr. VA-28, Žin., 2009 04 07, Nr. 39-1502)

 • Pakeistos SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį pateikimo taisyklės

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-295 „Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 03 30 Nr. V-143, Žin., 2009 04 03, Nr. 37-1429)

 • Patvirtintos naujos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis formos ir jų pateikimo taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis taisyklių patvirtinimo
(2009 03 30 Nr. V-142, Žin., 2009 04 03, Nr. 37-1427)

 • Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai 2009 metais

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 2009 metais, kodų patvirtinimo
(2009 03 30 Nr. V-144, Žin., 2009 04 03, Nr. 37-1430)

 • Paskelbtos naujos redakcijos Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 (versija 03) ir jos priedo „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų duomenys" FR0572A (versija 03) formos

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 03 06 Nr. VA-23, Žin., 2009 03 13, Nr. 28-1124)

 • Pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, 13-SD, 13-SD-T formos ir jų užpildymo taisyklės

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2009 03 06 Nr. V-105, Žin., 2009 03 13, Nr. 28-1127)

 • Individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir kitiems savarankiškai dirbantiems asmenims 2009 metais nustatytas sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2009 02 17 Nr. XI-172, Žin., 2009 03 05, Nr. 25-974)

 • Pereinamojo laikotarpio lengvatos idividualių įmonių savininkams ir kitiems individualia veikla besiverčiantiems asmenims

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 29, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009 02 17 Nr. XI-171, Žin., 2009 03 05, Nr. 25-973)

 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 4, 6, 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2009 02 17 Nr. XI-170, Žin., 2009 03 05, Nr. 25-972)

 • Savarankiškai dirbančių asmenų ar asmenų, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2009 02 17 Nr. XI-173, Žin., 2009 03 05, Nr. 25-975)

 • Didinama dienpinigių norma privataus sektoriaus darbuotojams, vykstantiems į komandiruotę Lietuvos Respublikoje

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 02 25 Nr. 134, Žin., 2009 03 05, Nr. 25-987)

 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisos

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2009 02 19 Nr. XI-176, Žin., 2009 03 05, Nr. 25-978)

 • Patvirtintos pranešimo apie vykdomą investicinį projektą rengimo ir teikimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Pranešimo apie vykdomą investicinį projektą rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
(2009 02 20 Nr. VA-17, Žin., 2009 02 26, Nr. 22-887)

 • Pakeistos avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 02 09 Nr. VA-12, Žin., 2009 02 14, Nr. 18-725)

 • Metodinės rekomendacijos darbdaviams dėl sutarčių sudarymo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl metodinių rekomendacijų darbdaviams dėl sutarčių sudarymo darbuotojų saugos ir sveikatos įsipareigojimų srityje
(2009 m. vasario 10 d. Nr. V-54, Informaciniai pranešimai 2009 02 13, Nr. 12-134)

 • Pakeistos Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2009 02 06 Nr. V-19, Žin., 2009 02 12, Nr. 17-693)

 • Už 2008 metus nereikės teikti informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams už 2008 metus
(Informaciniai pranešimai 2009 02 04, Nr. 9)

 • Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai 2009 metams

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašo patvirtinimo
(2009 01 13 Nr. V-20, Žin., 2009 01 24, Nr. 9-345)

 • Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai

VMI viršininko ir Muitinės departamento  generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo
(2009 01 12 Nr. VA-4/1B-9, Žin., 2009 01 17, Nr. 6-205)

 • Metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2009 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2009 metais patvirtinimo
(2008 12 30 Nr. A1-429, Žin., 2009 01 06, Nr. 1-9)
(2009 01 14 Nr. A1-12, Žin., 2009 01 24, Nr. 9-328)